Biblioteka
Biblioteka   »   Photoshop pagrindai   »   Išmanieji sluoksniai

Išmanieji sluoksniai

Parašyta 2011-03-02 17:44:52

Pastebėsite, kad kartais taikant filtrus ir atliekant objektų transformacijas nebūsite patenkinti galutiniu rezultatu. Tačiau, deja, naudojant paprastus sluoksnius negalime keisti jau priskirtirtų filtrų nustatymų ar atstatyti transformuotą vaizdą į pradinę stadiją taip, kad nenukentėtų jo kokybė. Taigi apžvelgsime išmaniuosius sluoksnius (angl. „smart layers“), kurie skirti išsaugoti pradinei sluoksnio būsenai, į kurią vėliau galime atsatyti modifikuotą sluoksnį, jeigu mums to reikia.

Sluoksnį paversti išmaniuoju visai nesunku — tereikia iš programos meniu juostos pasirinkti Layer » Smart Objects » Convert to Smart Object. Sluoksnių skydelyje pamatysite, jog prie pasirinkto sluoksnio konvertavimui atsirado ikona, simbolizuojanti, jog tai — išmanusis objektas (angl. „smart object“) Išmanusis objektas (smart object).

Išmanieji sluoksniai naudingi atliekant transformacijas

Atsimenate, kai nagrinėjome objektų transformacijas? Išsiaiškinome, jog sluoksnį sumažinus, o po to vėl padidinus suprastėja vaizdo kokybė. Kai sluoksnis yra išmanusis, jame saugoma pradinė informacija apie jį. Tai reiškia, kad sumažinus, o po to vėl padidinus sluoksnį jo kokybė nepasikeis (nebent išplėstume sluoksnio dimensijas virš originaliųjų matmenų, kas reikštų, jog Photoshop „prigalvos“ naujų taškų (pikselių), kurie įtakos vaizdo kokybę).

Įprastinio sluoksnio transformacijos

Aukščiau pateiktame pavyzdyje parodyta, kas įvyksta, kai bandome įprastinį sluoksnį sumažinti, o po to vėl padidinti. Žemiau pateiktame pavyzdyje sluoksnis buvo konvertuotas į išmanųjį ir su juo atlikti tokie pat veiksmai.

Išmaniojo sluoksnio transformacijos

Kaip matote, galutinio vaizdo kokybė nepasikeitė, kadangi išmanusis sluoksnis išsaugojo pradinę informaciją apie save.

Filtrų naudojimas kartu su išmaniaisiais sluoksniais

Panašiu principu galime palyginti darbą su filtrais. Taip taip, mes dar nesusipažinome su jais, tačiau būtinai tai padarysime ateityje, o dabar panaudosime tik vieną filtrą, kad suvoktume, kaip išmanieji sluoksniai įtakoja darbą su filtrais.

Tarkime, jog turime sluoksnį, kuriam norime priskirti filtrą „Radia Blur“ (Filter » Blur » Radial Blur...). Atsidariusiame filtro nuostatų lange nustatome „Amount“ 10, „Blur Method“ Spin ir „Quality“ Best. Paspaudę mygtuką „OK“ išsaugome nuostatas ir kartu aktyvuojame filtrą.

Filtrų taikymas įprastiniam sluoksniui

Gražu! Tarkime, kad atlikome keletą pakeitimų dokumente ir nusprendėme, jog filtro nuostatų lange reikėjo pasirinkti „Amount“ 20 vietoje 10. Galėtume grįžti kelis veiksmus atgal (ALT+ CTRL+ Z) ir iš naujo priskirti filtrą, tačiau tuo pačiu panaikintume kitus dokumento (kompozicijos) pakeitimus. Taigi susidūrėme su problema, kurios, deja, su paprastais sluoksniais neįmanoma išspręsti.

Filtrų taikymas išmaniajam sluoksniui

Mūsų laimei, galime tokių bėdų išvengti, jeigu konvertuosime norimą sluoksnį į išmanujį ir tada priskirsime filtrus. Taigi pasirenkame norimą sluoksnį, jį konvertuojame į išmanujį objektą ir priskiriame tą patį filtrą. Pastebėsite, jog sluoksnių skydelyje atsirado keletas naujų dalykų.

Du kartus spragtelėkime kairįjį pelės mygtuką ant filtro pavadinimo („Radial Blur“) sluoksnių skydelyje — taip atversime filtro nuostatų langą. Valio! Dabar galime keisti norimas nuostatas tiek kartų, kiek mums reikia!

Filtrų taikymas išmaniajam sluoksniui


Į ką atkreipti dėmesį naudojant išmaniuosius objektus?

Reikia pripažinti, kad naudodami išmaniuosius sluoksnius (objektus) galime susidurti su kitokiomis problemomis. Pasirinkite išmanųjį sluoksnį ir bandykite ant jo paišyti. Iš karto gausite pranešimą, jog sluoksnis turi būti rasterizuotas norint atlikti pasirinktą veiksmą.

Sluoksnis turi būti rasterizuotas

Jeigu paspausime mygtuką „OK“, sluoksnis bus rasterizuotas, o tai reiškia, jog jis bus konvertuotas atgal į paprastą sluoksnį, taigi prarasite visus privalumus, kuriuos gavote naudodami išmaniuosius objektus. Jeigu paspausite mygtuką „Cancel“, gausite klaidos pranešimą, jog pasirinktas veiksmas negali būti įvykdytas, kadangi išmanieji sluoksniai negali būti tiesiogiai redaguojami.

Išmanusis sluoksnis negali būti tiesiogiai redaguojamas

Taigi ką daryti tokiu atveju? Galime redaguoti išmaniojo sluoksnio turinį atskirame faile. Pasirinkime išmanųjį sluoksnį, spauskime dešinįj pelės mygtuką ant jo sluoksnių skydelyje ir pasirinkime „Edit Contents“. Gausite pranešimą, kad atidarytą failą po pakeitimų būtina išsaugoti, kad pakeitimai įsigaliotų originaliajame dokumente. Paspaudus „OK“ atsidarys naujas dokumentas, tačiau jo plėtinys bus *.psb. Pastebėsite, jog šiame dokumente nėra jokių anksčiau priskirtų filtrų ar transformacijų, kadangi tai yra pradinė sluoksnio būsena. Atlikę norimus pakeitimus, failą išsaugokite pasirinkę „File » Save“ ir grįžkite į originalųjį dokumentą. Pastarajame visi filtrai ir transformacijos vėl bus matomos, tačiau tuo pačiu pastebėsite ir savo pakeitimus, kuriuos atlikote *.psb dokumente.

Taip, kartais toks redagavimas gali tapti sudėtingas, todėl rekomenduotina rasterizuoti sluoksnį (paversti jį į paprastą), kai jau būsite įsitikinę, jog nebeatliksite jokių papildomų veiksmų su filtrais ar transformacijomis. Tai padaryti galite paspaudę dešinįjį pelės mygtuką ant sluoksnio ir pasirinkę „Rasterize Layer“.


Taigi išmanieji objektai Adobe Photoshop programoje itin svarbūs, kai norite atlikti daugiau negu vieną transformaciją ar lanksčiai valdyti priskirtus filtrus.